Aktualny skład portfela dywidendowego

Zainwestowany kapitał: 166 222 PLN

Gotówka
PLN: 4402
GBP: 1560

 

sklad portfela dywidendowego

 

Kontakt

Można się ze mną skontaktować pod e-mailem: tomek@inwestordywidendowy.pl
www.facebook.com/inwestordywidendowy

www.twitter.com/InwestorD