Co to są dywidendy? – wstęp do tematu.

Zaczniemy może od od tego co to są dywidendy .
Dywidenda to nic innego, jak regularna część zysku przedsiębiorstwa, która przekazywana jest akcjonariuszom. Wypłata dywidendy jest nagrodą za inwestowanie w daną spółkę.
Dywidendy są więc formą wynagrodzenia dla akcjonariuszy, którzy włożyli swoje pieniądze w rozwój firmy. Jest to także sposób na promowanie lojalności wobec spółki.
Dywidendy mogą być płacone nie tylko akcjonariuszom spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

 

Dzięki dywidendom możemy zarabiać nie tylko na wzroście ceny akcji danej spółki, ale również na regularnie (choć nie w każdym przypadku) wypłacanej dywidendzie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dywidenda nie jest obowiązkowa i nie każda firma wypłaca dywidendy.

Czym są dywidendy?
Wypłaty dywidendy, kto wypłaca dywidendę i decyduje o wysokości dywidend?
Gdzie kupić dywidendy na giełdzie oraz kto może otrzymać dywidendę?

Postaram się w miarę łatwy sposób odpowiedzieć na te pytania i inne w tym artykule, który jest wstępem do całej serii artykułów o inwestowaniu w spółki dywidendowe.

Zapraszam 🙂

 

Co to są dywidendy?

Dywidendy to wypłaty pieniężne (w większości przypadków) przez spółki giełdowe swoim akcjonariuszom.
Wypłata dywidendy jest nagrodą za inwestowanie w daną spółę.
Im większa dywidenda, tym bardziej opłacalna może być inwestycja w danej firmie. Dywidendy są więc pewnego rodzaju premie, które przedsiębiorstwa przekazują swoim akcjonariuszom.
Co ciekawe, dywidendy mogą być wypłacane nie tylko akcjonariuszom spółek giełdowych.
Mogą to być także osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które posiadają udziały w spółkach, które nie są notowane na giełdzie.
Z innej beczki – możesz otworzyć/zbudować/kupić firmę i wypłacać sobie i innym akcjonariuszom część zysku w postaci dywidendy.
Co więcej, dywidendy mogą być wypłacane nie tylko raz w roku, ale także co miesiąc lub kwartalnie – wszystko zależy od tego, jaki system dywidend obowiązuje w danej spółce.
U nas w Polsce normą są wypłaty raz do roku, jednak znajdują się spółki dywidendowe takie jak Apator SA, Grupa Kęty SA, które wypłacają je 2 razy w roku (dywidenda oraz dywidenda zaliczkowa), a także mamy firmę: iFirma SA, która wypłaca dywidendy co kwartał – 4 razy w roku!
(sam fakt tak częstej dywidendy i firma z branży programistycznej w zakresie księgowości jest już mocnym argumentem, aby rozważyć posiadanie akcji tej spółki w swoim portfelu).
Na rynkach rozwiniętych z dłuższą tradycją – jak USA, normą jest wypłacanie dywidendy co 3-4 miesiące; trzymam kciuki aby na GPW też zagościła taka tradycja!

 

Na czym polega wypłata dywidendy?

Gdy już zdecydujemy się na inwestowanie w dywidendy, warto też dowiedzieć się, jak dokładnie przebiega ich wypłata.
Co ciekawe, cały proces jest bardzo prosty i nie powinien sprawić żadnych problemów.
Wypłata dywidendy polega na tym, że spółka wypłaca swoim akcjonariuszom część swojego zysku.
Co ważne, dywidendy są wypłacane niezależnie od tego, czy akcjonariusz jest obecny na walnym zgromadzeniu, czy też nie.

 

Wypłata dywidendy przebiega następująco:

– Spółka emituje akcje, czyli „oddaje” część firmy w zamian za kapitał;
– Akcjonariusze kupują akcje spółki, otrzymując tym samym prawa do dywidendy;
– Spółka otrzymuje zysk/zarabia;
– Zarząd spółki decyduje o wypłacie dywidendy, czyli można powiedzieć, że decyduje o podziale zysku ze swoimi akcjonariuszami;
– W dzień wypłaty dywidendy firma wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom.

Jak widzisz, cały proces jest bardzo prosty i nie powinien stanowić żadnego problemu – przynajmniej w teorii, z naszego inwestycyjnego punktu widzenia 🙂
Co więcej, warto pamiętać, że wypłata dywidendy to tylko jeden z elementów inwestowania w akcje.
I nie każdemu będzie pasował – ja widzę inwestowanie w dywidendy jako alternatywę dla inwestowania w nieruchomości oraz moim celem jest długoterminowe budowanie przepływów pieniężnych (cashflow) – czyli tak zwanej kuli śnieżnej.
Jeżeli myślisz podobnie, to trafiłeś w dobre miejsce 🙂

 

a23827f3 31e5 4412 b815 72f9286d0ec5 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/co-to-sa-dywidendy-wstep-do-tematu/

Gdzie kupić akcje spółki dywidendowej, aby otrzymać prawa do dywidendy?

Akcje spółek giełdowych można kupić na giełdzie papierów wartościowych – są to specjalne miejsca, w których inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje.
Co ciekawe, nie trzeba być obecnym na giełdzie, żeby kupić akcje – można to zrobić za pośrednictwem brokerów/instytucji finansowych.
Co ważne, istnieją także spółki akcyjne, które nie są notowane na giełdzie – w takim przypadku, aby kupić akcje tej spółki, należy się bezpośrednio z nią skontaktować, albo najlepiej być jej właścicielem/wspólnik spółki.

Kupno dywidend na giełdzie jest bardzo proste.
Wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny w dowolnej firmie brokerskiej, takiej jak np. dom maklerski mBanku, dom maklerski BOŚ czy broker XTB i kupić akcje spółki, która nas interesuje.
Co ciekawe, można to zrobić nawet bez posiadania żadnego doświadczenia – wszystko jest bardzo proste i intuicyjne.
Tak samo łatwo i przyjemnie można kupić kryptowaluty czy inne instrumenty finansowe, ale…
W sieci krąży bardzo fajne powiedzenie „inwestuj tylko w to co rozumiesz” – i uważam, że ten cytat zamyka temat łatwego inwestowania 🙂
Dlatego, też powstaje ten zestaw artykułów abyśmy lepiej mogli zrozumieć magiczne dywidendy oraz zasady jakimi się kierują.

 

Kto jest uprawniony do otrzymania dywidendy?

Uprawnieni do otrzymania dywidendy są wszyscy posiadacze akcji spółki.
Co ciekawe, nie ma żadnych ograniczeń co do tego, kto może kupić akcje spółki i otrzymywać dywidendy.
Co więcej, nie ma także żadnych ograniczeń co do tego, ile osób może kupić akcje spółki – dywidendy są wypłacane bez względu na to, ile osób je kupi.
Posiadając akcje danej spółki automatycznie posiadamy prawo do dywidendy.

 

Jak długo trzeba trzymać akcję żeby dostać dywidendę?

Nie ma żadnego ograniczenia co do tego jak długo trzeba trzymać akcje danej spółki aby otrzymać dywidendę.
Jedynym warunkiem jest, posiadanie akcji w dzień ustalenia prawa do dywidendy. Odpowiadając na pytanie, aby otrzymać dywidendę możemy posiadać akcje czasami dzień, a czasami nawet rok – jeżeli kupimy akcje zaraz po wypłacie dywidendy przez daną spółkę.
Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że jeżeli dobrze nie przeanalizujemy spółki albo chociaż jej historii wypłacanych dywidend możemy czekać na naszą dywidendę… latami! ale o tym więcej w następnym akapicie.

 

9c735ce7 0038 43b7 8cc2 38f0f77a831f Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/co-to-sa-dywidendy-wstep-do-tematu/

Kto wypłaca dywidendy i czy wszystkie spółki to robią?

Odpowiedź jest prosta – dywidendy wypłacają spółki, które mają zysk, aczkolwiek i od tej reguły są wyjątki 🙂
Trzeba zaznaczyć, że spółka nie ma obowiązku wypłacać dywidendy! – więc warto najpierw przeanalizować, w których spółkach dywidenda wypłacana jest już od kilku lat – systematycznie.

Niektóre spółki zamiast na wypłatę dywidendy pieniężnej, przeznaczają osiągnięty zysk na:
– dywidendę w formie niepieniężnej, czy to w postaci jakiś bonusów albo nowa emisja akcji przyznana akcjonariuszom. Dla przykładu w 2011 roku spółka Famur SA wypłaciła swoim akcjonariuszom (którzy posiadali minimum 5 akcji) dywidendę w postaci 1 akcji PGODLEW i ZAMET.
– finansowanie nowych inwestycji, najczęściej spółki technologiczne,
– albo pokrycie strat z poprzedniego roku,
– ciekawą też opcją wykorzystywaną przez np. Grupę Żywiec SA, jest pozostawianie części zysku w formie kapitału zapasowego na gorsze lata.

Co ciekawe, dywidendy mogą być wypłacane nie tylko akcjonariuszom spółek giełdowych.
Mogą to być także osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które posiadają udziały w spółkach, które nie są notowane na giełdzie.
Świetnym przykładem jest Norweski fundusz emerytalny, który nadwyżki ze sprzedaży ropy inwestuje w akcje na całym świecie!
Szkoda, że w ZUSie na to nie wpadli 🙂

 

d2fc87e8 e175 490b ac9d 0b3aff5ed3cf Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/co-to-sa-dywidendy-wstep-do-tematu/

Kto decyduje czy dywidenda będzie wypłacona i kiedy będzie wypłacona?

O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, przy okazji zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki, które odbywa się na zakończeniu roku rozliczeniowego.
Walne zgromadzenie ma obowiązek:
podjąć decyzję o podziale zysku (wypłatę dywidendy),
ustalenia wysokości dywidendy,
podania ostatniego dnia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.

Termin wypłaty dywidend jest ustalany przez zarząd spółki.
Co ważne, termin wypłaty dywidendy może się różnić w zależności od spółki – niektóre spółki wypłacają dywidendy regularnie, co miesiąc lub co kwartał, inne rzadziej.
Nie ma żadnych zasad, ze dywidenda musi być wypłacona, dla przykładu pierwszego dnia danego miesiąca – jest to decyzja władz spółki, tak samo jak to, czy dywidenda będzie w ogóle wypłacona.
W Polsce pomału budujemy naszą kulturę dywidendową, jednak jeszcze długa droga przed nami; w USA dla kontrastu wypłacana dywidenda można powiedzieć, że jest to sprawa honoru, a wielu ludzi w Ameryce inwestuje swoje nadwyżki finansowe właśnie w rynek akcji, pod dywidendy.
U nas jednak, chyba jeszcze królują nieruchomości jako podstawowe źródło inwestowania nadwyżek finansowych.

 

Co wpływa na wysokość dywidendy?

Wysokość dywidendy, jaką otrzymamy zależy od wielu czynników.
Jednym z czynników jest na pewno wysokość osiągniętego zysku , im więcej firma zarobi w danym roku, im większy zysk, tym większa dywidenda.
Duże znaczenie ma także polityka dywidendowa spółki – niektóre firmy przeznaczają konkretny procent zysku na wypłatę dywidendy inne natomiast preferują inwestowanie swoich pieniędzy w rozwój, a nie wypłaty dywidend.
Co więcej, istotne są także przepisy prawne – na przykład w Polsce obowiązują przepisy, które ograniczają maksymalną wysokość wypłaty dywidendy, w przypadku spółki akcyjnej kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o zachowane zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z kapitałów: zapasowego i rezerwowego – ma to na celu ochronę akcjonariuszy i w razie kłopotów spółki, utrudnienie właścicielom wyprowadzania aktywów ze spółki.

 

Najważniejszą dla nas informacją jest to, że dywidenda jest wypłacana proporcjonalnie do posiadanych przez danego akcjonariusza akcji – im więcej akcji ma dana osoba, tym większa dywidenda.

 

6f8714cd 8abf 4875 87ac 64cf87503735 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/co-to-sa-dywidendy-wstep-do-tematu/

Jak obliczyć dywidendę:
wysokość dywidendy oraz stopa dywidendy?

Dywidendę liczy się proporcjonalnie do posiadanych przez danego akcjonariusza akcji – im więcej akcji ma dana osoba, tym większa dywidenda.
Jako przykładu, użyjmy mojej dywidendy otrzymanej od spółki Dom Development SA w Lipcu tego roku.

 

6ac17520 cda8 45e9 9e94 a2b9229b9cb5 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/co-to-sa-dywidendy-wstep-do-tematu/

 

W ciągu roku, przed dniem prawa do dywidendy – zakupiłem 46 akcji Dom Development SA.
Spółka wypłaciła 10,50 zł na akcję, czyli mnożąc ilość posiadanych akcji 46 przez dywidendę przypadającą na jedną akcję, otrzymujemy 483 zł!
Jednak jako beneficjent dywidendy musimy zapłacić podatek od dywidendy (chyba, że inwestujecie poprzez konta IKE,IKZE – o tym kiedy indziej) w wysokości 19% i zostaje nam na pocieszenie 391,23 zł.
Jednak nie to jest najfajniejsze. Najlepsze jest to, że dopóki firma będzie wypłacała dywidendę, a ja będę posiadał jej akcje to one będą na mnie ciągle pracowały – rok w rok, aż z czasem zwróci mi się cała kwota którą w nie zainwestowałem i będą generować „czysty zysk, tak zwane nieskończone ROI.

Jak szybko zwrócą mi się zainwestowane pieniądze w te akcje?
Właśnie to nam pozwoli określić stopa dywidendy.

 

dad8a9c7 335f 4080 9dc3 3ad689759f31 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/co-to-sa-dywidendy-wstep-do-tematu/

 

Akcje kupowałem w kilku transzach, jednak uśredniona cena jednej akcji wynosi 92,21 zł.
Teraz wystarczy, abyśmy obliczyli ile procentowo z 92,21 zł jest 10,50 zł (czyli dywidenda płacona przez naszą firmę).
Moja stop dywidendy w tym przypadku wynosi ok 11,4 %, czyli w jakieś 9 lat inwestycja powinna mi się zwrócić.

Ważne 1. Większość spółek w moim portfelu to są firmy, które z roku na rok zwiększają wypłatę dywidendy, więc na tych akcjach zakupionych w tym roku stopa dywidendy będzie rosła z roku na rok. Oczywiście o ile dalej firma będzie zwiększać swoją dywidendę.

Ważne 2. W tym roku nastąpiła wypłata dywidendy, jednak nigdy nie możemy być pewni co będzie dalej, tak samo jak to co się stanie z kursem akcji. Mimo, że przy inwestowaniu w pod dywidendy kurs akcji jest drugorzędny to jednak chcielibyśmy, aby firma się rozwijała, zwiększała wypłacane dywidendy oraz cena jej akcji rosła.

Ważne 3. Ta stopa dywidendy jest na prawdę duża! Średnia stopa dywidendy w moim portfelu wynosi chyba coś ok 3-4 % (po podatku).

 

Jak wygląda wypłata dywidendy i podatek?

Dywidenda jest symbolicznym wynagrodzeniem wypłacanym akcjonariuszom za ich inwestycje w akcje spółki, a ich źródłem są zazwyczaj zyski netto tej firmy.

Przebieg wypłaty dywidendy, walne zgromadzenie akcjonariuszy i uproszczoną procedurę wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych prześledziliśmy wcześniej.

Ale jak wygląda wypłata dywidendy w praktyce ?
Jak spółka nam wypłaca dywidendę?

Jeżeli inwestujemy na naszej polskiej giełdzie papierów wartościowych to w dniu dywidendy na nasze konto wpływ kwota dywidendy pomniejszona o podatek od dywidendy (podatek od zysków kapitałowych 19%) – chyba, że posiadamy konto IKE, IKZE to zostaje nam wypłacona cała kwota, bez odliczenia podatku.

W praktyce jak czasami się dopiero orientuję, że otrzymałem dywidendę, kiedy zerkam na konto i widzę jakiś przychodzący przelew – swoją drogą może warto by zrobić jakieś powiadomienia w aplikacji albo kalendarz, żeby wiedzieć kiedy następuje wypłata dywidendy.
Chcę tylko zaznaczyć, że to odbywa się bez naszej ingerencji, bezproblemowo i przyjemnie – kiedy widzi się dodatkowy przelew na konto 🙂

Jeżeli inwestujemy na innych rynkach, za granicą to musimy sami obliczyć podatek od dywidendy, więc warto chyba by było wiedzieć o dniu wypłaty dywidendy i na bieżąco liczyć podatek, aby na koniec roku nie mieć dużo roboty – albo użyć jakiegoś oprogramowania.

Natomiast jeżeli chodzi o wpływ dywidendy na konto wygląda to tak samo jak w przypadku inwestowania na naszym rynku – w dniu dywidendy dostajemy przelew na nasze konto, pomniejszony o podatek u źródła (w kraju gdzie spółka kapitałowa ma rezydencję).

 

052b4824 24d5 4b7d 8ed4 ae9beb028883 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/co-to-sa-dywidendy-wstep-do-tematu/

Podsumowanie.

Chciałem trochę nakreślić jak wygląda sytuacja kiedy kupimy akcje spółki dywidendowej, podstawowe rzeczy, które warto wiedzieć, abyśmy ogólnie mieli nakreśloną mapę inwestowania dywidendowego 🙂
Sam również chcę sobie poukładać pewne zagadnienia w głowie, dlatego niektóre części będą jeszcze w przyszłości rozwijane.
Nie mogę stwierdzić na dzień dzisiejszy w jakim kierunku to będzie szło, jednak z pewnością chcę bardzo dokładnie przeanalizować temat inwestowania w spółki dywidendowe.

Pomału będziemy się zagłębiać coraz głębiej, aż z satysfakcją będziemy mogli stwierdzić, że wiem co, jak i dlaczego robimy – taki jest cel tej serii artykułów.
Mam już jakąś ogólną mapę w którym kierunku chcę to poprowadzić jednak pisząc, widzę następne tematy, które chciałbym poruszyć.

Natomiast jeżeli chcecie iść dalej to tutaj znajdziecie zalety i wady inwestowania dywidendowego:

Dlaczego warto inwestować w spółki dywidendowe?

Dlaczego nie warto inwestować w spółki dywidendowe?

 

Pozdrawiam,
#DywInw

4 comments… add one
 • Henry paź 18, 2023 @ 15:21

  Czy korzystasz z konta IKE/IKZE?

  • Dywidendowy Inwestor paź 21, 2023 @ 9:13

   Cześć Henry 🙂
   W przypadku portfela, który prowadzę na blogu, to nie korzystam w konta IKE ani IKZE.
   Planuję z tych dywidend korzystać wcześniej niż później – w sumie moim ostatnim pomysłem było aby zbudować taki portfel, aby otrzymywać z dywidend 1000 PLN miesięcznie (12k PLN rocznie) i płacić tymi dywidendami rachunki za mieszkani 🙂
   Planuję założyć sobie IKE z takim przeznaczeniem budowania poduszki bezpieczeństwa na emeryturę.
   Ale zdecydowanie polecam IKE, szczególnie dla osób, które inwestuję przede wszystkim z myślą o emeryturze i osób które zaczynają z małym kapitałem (zawsze środki można wcześniej wypłacić i wyjdziemy na tym lepiej niż płacąc podatek od każdej dywidendy, a przy małych kwotach to brak tego podatku będzie ważny).

   Pozdrawiam,
   Tomek

 • PawełJ lip 31, 2023 @ 10:07

  Hej, z jakiej firmy brokerskiej korzystasz?

  • Dywidendowy Inwestor lip 31, 2023 @ 11:50

   Cześć Paweł 🙂
   Uzywam XTB do polskich akcji, a brytyjskie kupuję na IB (Interactive Brokers) .

   Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *