Dlaczego warto inwestować na rynkach kapitałowych ?

Można wypisać wiele powodów, dla których ludzie decydują się na inwestowanie na rynkach kapitałowych.
Jednak skupmy się na tych największych i prawdopodobnie najbradziej pożądanych przez inwestorów.
Jakie 3 powody najlepiej opisują waszą motywację, dla której inwestujecie ?

 

Dlaczego warto inwestować na rynkach kapitałowych ?

 

Jaki jest sens inwestowania na rynkach kapitałowych ?
Czy są jakieś szczególne powody dla których warto być obecnym na rynkach kapitałowych ?
Czy jest sens kupowania akcji ?
Jak to ktoś powiedział: „A po co to komu?”.
No właśnie po co komu inwestować w jakieś dziwne papierki, zapisane w jakiejś rządowej instytucji, będące częścią niestabilnego systemu finansowego.

Dlatego przyjrzyjmy się dzisiaj powodom, dla których warto rozważyć udział w rynkach kapitałowych, może się okaże że jednak coś w tym jest!
Spróbujmy podejść do tego z kilku różnych stron, tak aby każdy mógł się gdzieś odnaleźć na tej liście 🙂

 

 

Potencjał wzrostu kapitału

Nie oszukujmy się, to jest zdecydowanie powód numer jeden kiedy myślimy o giełdzie i akcjach.
Potencjał do wzrostu kapitału to jedna z kluczowych korzyści inwestowania na rynkach kapitałowych.
Jest to motywacja, która przyciąga inwestorów z różnych środowisk i poziomów doświadczenia.

Inwestowanie na rynkach kapitałowych daje inwestorom możliwość udziału w potencjalnym wzroście wartości aktywów.
Aktywa, takie jak akcje, mogą zyskiwać na wartości wraz z upływem czasu, co pozwala inwestorom osiągnąć zyski poprzez ich posiadanie.
Długoterminowe inwestycje mają potencjał na zyski, które przewyższają zwroty z innych rodzajów inwestycji, takich jak lokaty czy obligacje.

Poniżej zwrot z różnych form inwestycji na przestrzeni 200 lat (dane z USA).
Akcje (stocks), obligacje (bonds), rachunki (bills), złoto (gold).

 

https://static.seekingalpha.com/uploads/2011/5/16/saupload_totalrealreturn.jpg

Inwestycje na rynkach kapitałowych dają inwestorom możliwość uczestniczenia w globalnej gospodarce.
Mogą inwestować w firmy i branże z różnych krajów, co pozwala na wykorzystanie globalnych trendów gospodarczych i technologicznych.
To otwiera drzwi do potencjalnie większych zysków, ponieważ różne rynki mogą rozwijać się w różnym tempie.
Warto tutaj wspomnieć, że światowa gospodatka systematycznie się rozwija.
W jednym częściach świata i krajach wolniej, w innych szybciej, ale uśredniając te wszystki wyniki globalna gospodarka idzie ku lepszemu 🙂

Jednak potencjał na wzrost kapitału wiąże się również z ryzykiem.
Rynki kapitałowe są podatne na wahania cen aktywów, jedne są bardziej zmienne inne mniej, są różne etapy rynku, które również wpływają na ceny naszych aktywów.
Bardzo ważną rolę w takich momentach pełni nasza psychika i to czy wiemy co robimy.
Jeżeli mamy konkretną strategię inwestowania i wiemy co robimy, to nie przejmujemy się chwilowymi spadkami.
Natomiast niecierpliwy, niedoświadczony i bez konkretnego celu inwestor może pozbyć się swoich aktywów, a potem klnąć, że to jest hazard.

Dlatego (jak chyba w większości problemów na świecie ;o) edukacja jest podstawą i pozwala nam poszerzać horozonty i mieć świadomość tego co robimy.
Musimy posiadać odpowiednią wiedzę i w pewnym zakresie rozumieć rynki kapitałowe, a także mieć określoną swoją strategię inwestowania, mieć ją zapisaną oraz najważniejsze – trzymać się jej!
W takim otoczeniu ryzyko będzie zminimalizowane, a nasz spokój ducha zachowany 🙂

 

Dywersyfikacja

 

snip2 15 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-na-rynkach-kapitalowych/

 

Dywersyfikacja portfela to fundamentalna strategia inwestycyjna, która cieszy się dużym uznaniem wśród inwestorów na rynkach kapitałowych.
Polega ona na rozproszeniu inwestycji w różne aktywa lub klasy aktywów, aby zminimalizować ryzyko straty i zwiększyć potencjał osiągania zysków.

Rynki kapitałowe oferują inwestorom dostęp do różnych klas aktywów, które różnią się pod względem ryzyka i potencjału wzrostu.
Inwestorzy mogą wybierać spośród akcji, obligacji, nieruchomości, surowców i wielu innych instrumentów.
Więc kiedy myślimy o rynkach kapiałowych mamy na myśli szeroki wachlarz inwestycji, a nie tylko akcje – oczywiście każdy może się skupiać na swojej działce (ja dla przykładu na spółkach dywidendowych), ale z łatwością możemy zainwestować część naszych środków w inne aktywa.

Dzięki temu mamy możliwość dywersyfikacji swojego portfela, co pozwala na minimalizowanie ryzyka straty i wykorzystywanie różnych źródeł potencjalnego wzrostu kapitału.
Poprzez dywersyfikacje w tym przypadku rozumiem posiadanie różnych aktywów, odwrotnie ze sobą skorelowanych (czyli jak jedno spada to drugie rośnie, dzięki temu nasz portfel jest mniej zmienny i generuje zysk niezależnie od sytuacji gospodarczej).

Różne aktywa reagują na różne czynniki rynkowe i makroekonomiczne w inny sposób.
Na przykład, akcje mogą reagować na wyniki finansowe firm, obligacje na zmiany stóp procentowych, a surowce na zmiany cen surowców.
Poprzez posiadanie różnych rodzajów aktywów, możemy zmniejszyć ryzyko, że jedna niewłaściwie wybrana klasa aktywów znacząco wpłynie na nasz portfel w negatywny sposób.

Dodatkowo na rynkach kapitałowych mogą wystąpić nieoczekiwane wydarzenia, takie jak kryzysy finansowe, spadki cen surowców czy zmiany polityczne, które mogą znacząco wpłynąć na wartość aktywów.
Posiadanie różnych aktywów może pomóc w zniwelowaniu wpływu tych zdarzeń na cały portfel.

 

Planowanie emerytury

 

IKE Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-na-rynkach-kapitalowych/

 

Planowanie emerytury to zdecydowanie jedno z głównych motywacji dla wielu osób, które decydują się na inwestowanie na rynkach kapitałowych.
Inwestycje te pozwalają na długoterminowe budowanie funduszu emerytalnego, co jest kluczowe dla zapewnienia sobie komfortowej i bezpiecznej przyszłości finansowej w okresie po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej.

Jednym z najważniejszych elementów planowania emerytury jest akumulacja kapitału przez okres wielu lat przed emeryturą.
Wartość pieniądza maleje wraz z inflacją, dlatego oszczędzanie bez odpowiedniego inwestowania może prowadzić do utraty siły nabywczej oszczędności. Inwestowanie na rynkach kapitałowych pozwala na wykorzystanie potencjału wzrostu wartości kapitału w dłuższym okresie czasu.
Dzięki temu inwestorzy mogą oczekiwać, że ich fundusz emerytalny będzie rósł i dostarczał wystarczających środków do życia po przejściu na emeryturę.

Jest to na pewno bardziej aktywne podejście do planowania przyszłości niż oczekiwanie, że otrzymamy wystarczające środki od ZUSu.
A skoro już przy emeryturze jesteśmy to warto jeszcze wspomnieć o korzyściach podatkowych.

 

Ulgi podatkowe

Jakbyśmy na to nie patrzyli, to im mniej nam zabierają politycy pieniędzy w postaci podatków, tym więcej mamy środków do zagospodarowania i tym szybciej jesteśmy w stanie budować nasz majątek albo zabezpieczenie na emeryturę.
Na szczęście są odpowiednie do tego instrument, które służą pomocą.

Dla przykładu inwestując poprzez konto IKE nie płacimy od naszych inwestycji podatku od zysków kapitałowych (19%), co w długim terminie robi dużą różnicę.
Co prawda IKE i inne podobne rozwiązania są zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu na emeryturę, jednak w przypadku IKE nawet jeżeli będziecie chcieli wypłacić środki wcześniej i będziecie od całego zysku musieli zapłacić 19% podatku, to i tak to się opłaca bo wasza kula śnieżna nie będzie podgryzana systematycznie przez podatek po drodze, dzięki czemu szybciej będzie rosnąć.

Co prawda ulgi podatkowe zazwyczaj chronią nas w ograniczonym zakresie od jakiejś części podatków w danym kraju (np. przed podatkiem dochodowym w Polsce), jednak inwestując na innych rynkach zazwyczaj będziemy musieli zapłacić jakiś podatek u źródła w tej czy innej formie.
Jednak jak mamy możliwość to warto korzystać z ulg podatkowych, to na pewno nam nie zaszkodzi 🙂

 

Zabezpieczenie przed inflacją

 

inflacja spadek wartosci Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-na-rynkach-kapitalowych/

 

Inwestowanie może być sposobem na ochronę kapitału przed negatywnym wpływem inflacji.
Aktywa, które rosną na wartości wraz z inflacją, pozwalają inwestorom utrzymać siłę nabywczą swojego kapitału w dłuższym okresie czasu.
To szczególnie ważne w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych, kiedy co jakiś czas nadchodzą lata wysokiej inflacji.

Inflacja, czyli wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce, jest zjawiskiem, które może poważnie wpłynąć na siłę nabywczą pieniądza.
Oznacza to, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić coraz mniej towarów i usług, co może stanowić realne zagrożenie dla oszczędności i kapitału inwestora.
Dlatego trzymanie pieniędzy w skarpiecie w dzisiejszych czasach nie ma sensu, a w latach wysokiej inflacji jest jeszcze gorszej.

Akcje spółek to jedno z aktywów, które często rosną wraz z inflacją.
Firmy, które generują dochody i zyski, zazwyczaj podnoszą ceny swoich produktów i usług w miarę wzrostu kosztów związanych z inflacją.
W rezultacie ich akcje mogą zyskiwać na wartości, co pozwala inwestorom zabezpieczyć część swojego kapitału przed stratą siły nabywczej.

Podobnie wygląda sprawa z nieruchomościami i złotem w długim terminie – wykres na samym początku fajnie pokzywał jak się zmienia wartość dolara w stosunku do tych wszystkich aktywów – długoterminowo wolisz posiadać dolara czy inne aktywa ?

 

Inwestowanie dla przyszłych pokoleń

 

budowanie pozycji 8 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-na-rynkach-kapitalowych/

 

Planowanie sukcesji to proces, który ma na celu przekazanie majątku i aktywów z jednego pokolenia na drugie.
Inwestowanie na rynkach kapitałowych może odgrywać znaczącą rolę w procesie planowania sukcesji, przyczyniając się do budowy i ochrony majątku, który ma zostać przekazany kolejnym pokoleniom.

Jednym z najważniejszych aspektów planowania sukcesji jest tworzenie portfela inwestycyjnego, który może zapewnić stabilne źródło dochodu i wzrostu wartości majątku.
Inwestycje na rynkach kapitałowych oferują różne narzędzia do tego celu. Inwestorzy mogą budować zdywersyfikowane portfele akcji, obligacji, nieruchomości i innych aktywów, które generują dochody i potencjalnie zyski kapitałowe.
Dzięki temu można tworzyć źródła dochodu, które wspierają bieżące potrzeby finansowe i jednocześnie rosną w wartości z biegiem czasu.

Długoterminowe strategie inwestycyjne pozwalają na korzystanie z efektu procentu składanego, co oznacza, że zyski i dochody generowane przez kapitał inwestycyjny mogą tworzyć nowe źródła bogactwa dla kolejnych pokoleń.
Czytaj im dłużej inwestujesz, tym więcej środków dla Ciebie pracuje – to jest wzrost wykładniczy.
Nawet oszczędzając małe kwoty, za naszego życia mogą one jeszcze nie robić wielkiego wrażenia, ale dla naszych dzieci mogą zrobić ogromną różnicę.

 

Uczestnictwo w sukcesie firmy

Uczestnictwo w sukcesie firm, zwłaszcza jako akcjonariusz, jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy angażują się na rynkach kapitałowych.
Szczerze powiedziawszy pośrednio każdy, kto inwestuje w celu pomnażania kapitału chce uczestniczyć w sukcesie danej firmy.

Inwestujemy po to, aby czerpać korzyści z sukcesu firmy w postaci:

 • podziału zysku w formie dywidendy.
  Firmy, które osiągają zyski, często wypłacają je swoim akcjonariuszom w postaci dywidend.
  To oznacza, że inwestorzy otrzymują część zysków firmy, co stanowi źródło dochodu.
 • wzroście cen akcji.
  Kiedy firma rośnie i generuje zyski, to często przekłada się na wzrost wartości jej akcji.
  Inwestorzy, którzy kupili udziały w spółce w okresie, gdy były one mniej warte, mogą cieszyć się wzrostem wartości swojego portfela inwestycyjnego.
  To zyski kapitałowe, które pojawiają się, gdy inwestorzy sprzedają akcje po wyższej cenie niż tą, za którą je kupili.

 

Dochód pasywny

 

dywidendy budowanie portfela Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-na-rynkach-kapitalowych/

 

Dochód pasywny jest jednym z moich osobistych głównych celów, ale również dla wielu innych inwestorów stanowi istotną korzyść płynącą z inwestowania na rynkach kapitałowych.
Polega on na generowaniu regularnych dochodów bez konieczności aktywnego uczestnictwa w procesie zarabiania.
Inwestycje na rynkach kapitałowych oferują różne sposoby generowania dochodu pasywnego, takie jak dywidendy, odsetki i zyski kapitałowe.

Dywidendy są jednym z najpopularniejszych źródeł dochodu pasywnego wśród inwestorów, którzy inwestują w akcje spółek.
Dywidendy to wypłaty, które spółki dokonują na rzecz swoich akcjonariuszy z zysków generowanych przez firmę.
Inwestorzy, którzy posiadają akcje danej spółki, otrzymują regularne płatności w postaci dywidend, co stanowi źródło pasywnego dochodu.
Warto wspomnieć, że nie wszystkie spółki wypłacają dywidendy, a ich wysokość może różnić się w zależności od sytuacji finansowej firmy.

Dochód pasywny może nam pozwolić cieszyć się stałym strumieniem dochodów, niezależnie od aktywności zawodowej.
Możecie dalej prowadzić taką samą aktywność zawodową i zwiększyć swój standard życia dzięki dochodowi pasywnemu, albo zmniejszyć godziny pracy i tą różnicę zarobków pokryć dochodem pasywnym – jedna i druga opcją brzmi dobrze!
zabezpieczeniu się przed ryzykiem utraty pracy lub innych źródeł docDodatkowo dochód pasywny może pomóc w dywersyfikacji źródeł dochodów i hodu.
Jeżeli wasze wpływy do budżetu są powiedzmy podzielone po 50% na dwie formy zarobku, to stratę jednego mniej odczujecie niż ktoś, kto ma 100% przychodów z jednej formy – np. z etatu.

 

Wolność finansowa

 

wzrost dywidnedy 1 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-na-rynkach-kapitalowych/

 

Oczywiście nie mogło w tym zestawnieu zabraknąć takiej ideii jak magiczna wolność finansowa!
Jest to stan, w którym osoba osiąga wystarczającą ilość kapitału lub dochodu pasywnego, aby pokryć wszystkie swoje koszty życia bez konieczności aktywnego zarabiania.
Inwestycje odgrywają kluczową rolę w dążeniu do tej formy niezależności finansowej.

Jednym z podstawowych celi związanych z wolnością finansową jest „wolności od pracy.”
Oznacza to, że inwestor nie jest już uzależniony od tradycyjnej pracy etatowej ani przedsiębiorstwa, aby utrzymać swoje życie.
Zamiast tego, dochód generowany z inwestycji, takie jak dywidendy, odsetki czy zyski kapitałowe, pokrywa wszystkie codzienne wydatki, takie jak rachunki, zakupy, a nawet przyjemności, bez potrzeby regularnego zarabiania na etacie.

Inwestycje na rynkach kapitałowych oferują inwestorom potencjał na generowanie znaczących dochodów pasywnych.
Dywidendy, jako przykład, mogą stanowić stały strumień dochodu, który pokrywa koszty życia.
Inwestorzy mogą budować portfele akcji spółek, które regularnie wypłacają dywidendy, tworząc w ten sposób źródło pasywnego dochodu.
Ponadto, inwestorzy mogą osiągnąć wolność finansową poprzez inwestycje w nieruchomości.
Długoterminowe inwestycje w nieruchomości, takie jak wynajem mieszkań czy komercyjnych powierzchni biurowych, mogą generować stały dochód z czynszów.

Warto również zaznaczyć, że wolność finansowa daje inwestorom elastyczność i niezależność.
Mogą realizować swoje pasje, podróżować, spędzać więcej czasu z rodziną lub po prostu robić to, co naprawdę kochają, bez konieczności martwienia się o finanse.
Aczkolwiek w tej kwestii ja jestem trochę bardzies sceptyczny – jeżeli dzisiaj nie umiemy się cieszyć życiem i doceniać pewne jego aspekty, to jeżeli osiągniemy stan wolności finansowej (o ile go osiągniemy) to mamy duże prawdopodobieństwo wpadnięcia w depresję, aniżeli wolnościową euforię.

Droga do wolności finansowej wymaga planowania, dyscypliny i wytrwałości. Inwestorzy muszą opracować strategie inwestycyjne, które generują odpowiednią ilość dochodu pasywnego, aby pokryć ich koszty życia i przede wszystkim kontrolować swoje koszty życia na odpowiednim poziomie (chyba, że już macie taki kapitał że tym nie musicie się martwić :))

 

Kilka słów na koniec

Na początku wspomniałem, że spróbuję stworzyć taką listę, aby każdy mógł się na niej odnaleźć.
Jednak jako że promuję długoterminowe inwestowanie to na liście nie znalazła się spekulacja, a wiem że jest to dosyć popularny temat w dzisiejszych czasach 🙂

Jeżeli chodzi o mnie to oczywiście zysk i pomnażanie kapitału są zdecydowanie jednym z głównych powodów dla których inwestuję.
Dodatkowo świadomość tego jak działa inflacja (albo jak to ładnie określają – podatek inflacyjny) sprawia, że zależy mi na ochronie mojego kapitału przed jej negatywnymi skutkami.
Jednak jeżeli miałbym wybrać tylko 3 powody dla których inwestuję to dochód pasywny byłby numer 1 na liście.
Pokrycie jakichś konkretnych kosztów życia z dywidend, przy jednoczesnym pomnażaniu wartości portfela poprzez wzrost wartości akcji brzmi satysfakcjonująco oraz czuję, że to jest realne i w zasięgu ręki.

Jeżeli patrzymy na koszty życia które chcemy pokrywać np. z dywidend to też nie muszą to być jakieś dziwne liczby i zagadnienia.
Osobiście kupowałem pierwsze akcje z myślą, żeby opłacały mi abonament na Netflixa.
Aktualnie celuję w 1000 PLN z dywidend miesięcznie, aby pokryły moje rachunki i inne koszta związane z nieruchomością, co nie jest jakąś niewyobrażalną kwotą, ale jest bardzo praktyczne, w zasięgu ręki oraz poprawi jakość mojego życia 🙂

Jakie 3 powody najlepiej opisują waszą motywację, dla której inwestujecie ?

 

Pozdrawiam,
#DywInw

0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *