Jednym z głównych powodów, dla których warto inwestować w spółki dywidendowe, jest to, że mogą one przynieść stabilne i długoterminowe przychody.
Ponadto, dywidendy są często wypłacane regularnie (jeżeli dobrze dobierzemy sobie akcje spółek do naszego portfela inwestycyjnego) i można je łatwo przeznaczyć na opłacenie bieżących wydatków.
Co więcej, inwestycje w spółki dywidendowe mogą być bardziej bezpieczne niż inne rodzaje inwestycji, ponieważ ich wypłaty są mniej podatne na fluktuacje rynkowe.
Dzięki temu, że spółki dywidendowe mają tendencję do generowania stabilnych dochodów, inwestorzy mogą mieć pewność, że ich inwestycje będą się opłacać w dłuższej perspektywie.

 

W poprzednim artykule rozpoczęliśmy cały cykl, w którym inwestowanie dywidendowe będzie w centrum uwagi i spróbujemy zaplanować jak zbudować portfel inwestycyjny oparty na spółkach dywidendowych.

Wyszliśmy pomału od podstaw o co w tym chodzi, a w tym i następnym artykule chciałbym poruszyć z jednej strony zalety inwestowania w spółki, które wypłacają dywidendę, a z drugiej strony chciałbym przyjrzeć się wadom takiej formy inwestycji.

Chciałbym dążyć do głębokiej świadomości jak to działa, aby inwestowanie było tylko rezultatem wiedzy, którą posiadamy i pewności, że prowadzenie portfela inwestycyjnego składającego się ze spółek, które wypłacają regularne dywidendy jest dokładnie tym, co będzie nas spełniać i motywować aby inwestować długoterminowo - w dłuższej perspektywie uważam, że cashflow jest kluczem do sukcesu, a spółki dywidendowe są świetnym wehikułem do budowania przepływów pieniężnych.


Skoro już nakreśliliśmy sobie jak wygląda inwestowanie dywidendowe, to teraz spróbujemy przeanalizować dlaczego warto zbudować portfel spółek dywidendowych!

Zapraszam do czytania :)