Dlaczego warto inwestować w spółki dywidendowe?

 

Przyjrzyjmy się dzisiaj, dlaczego warto inwestować w spółki dywidendowe?
Jednym z głównych powodów, dla których warto inwestować w spółki dywidendowe, jest to, że mogą one przynieść stabilne i długoterminowe dochody.
Ponadto dywidendy są często wypłacane regularnie (jeżeli dobrze dobierzemy sobie akcje spółek do naszego portfela inwestycyjnego) i można je łatwo przeznaczyć na opłacenie bieżących wydatków.
Co więcej, inwestycje w spółki dywidendowe mogą być bardziej bezpieczne niż inne rodzaje inwestycji, ponieważ ich dochody są mniej podatne na fluktuacje rynkowe.
Dzięki temu, że spółki dywidendowe mają tendencję do generowania stabilnych dochodów, inwestorzy mogą mieć pewność, że ich inwestycje będą się opłacać w dłuższej perspektywie.

 

Dobrze tyle jeśli chodzi o krótki wstęp, a teraz zajmijmy się jakimiś konkretami i znajdźmy powody, dla których inwestowanie dywidendowe może być dla nas przyjemne i dochodowe 🙂

Jeżeli nie wiesz co to są dywidendy to zapraszam tutaj:

Co to są dywidendy? – wstęp do tematu.

 

Szybki start

Inwestowanie dywidendowe nie wymaga od nas ogromnego kapitału, każdy może zacząć nawet z bardzo małą kwotą i szybko stać się akcjonariuszem w danej spółce. Akcje spółek w wielu przypadkach są w bardzo przystępnej cenie i nawet oszczędzając 100 zł miesięcznie jesteśmy w stanie rozpocząć budowanie portfela spółek dywidendowych.

Wystarczy założyć sobie konto w jakimś biurze maklerskim, kupić jedną akcję spółki która wypłaca dywidendy i już jesteśmy akcjonariuszami i możemy czerpać zyski z dywidend.

Możemy nawet upatrzyć sobie jakąś spółkę, przez jakiś czas kumulować kapitał, a zanim nastąpi dzień dywidendy (albo raczej przed ostatnim dniem uprawniającym do wypłaty dywidendy) kupić akcje spółki, otrzymać pierwszą dywidendę i poczuć szybkie zyski, aby zmotywować się do dalszej pracy nad inwestowaniem oraz skupić się na generowaniu oszczędności, aby kupić więcej akcji co się przełoży na… więcej dywidend!

Ja patrzę trochę na inwestowanie jak na budowanie własnej armii, gdzie kapitał to są żołnierze, a nasza armia ma nas w przyszłości chronić!

 

Inwestowanie

Oszczędzanie pieniędzy i inwestowanie ich to dwie różne rzeczy. Inwestowanie to wykorzystanie pieniędzy w celu uzyskania dodatkowego dochodu, natomiast oszczędzanie to po prostu gromadzenie pieniędzy.

Uważam, że najważniejszym aspektem inwestowania jest to, że kapitał pracuje dla Ciebie – doświadczamy tej pięknej sytuacji, kiedy śpimy, a za zasługą różnych instrumentów finansowych (w naszym przypadku akcji spółek dywidendowych) doświadczamy zysków kapitałowych.

Dzięki inwestowaniu na rynkach finansowych i kumulowaniu akcji spółek dywidendowych wpływa nam na konto, mniej lub bardziej regularnie, dywidenda gotówkowa.

Inwestowanie w spółki dywidendowe jest pewną formą inwestowania, które sprawia, że spółki, które regularnie decydują o podziale zysku wypłacają nam dywidendę w formie gotówkowej – czyli kolokwialnie mówiąc, pieniądz robi pieniądz – zarabiamy poprzez podjęcie dobrych inwestycji (albo raczej decyzji inwestycyjnych), które będę już zawsze (oby!) generować dla nas zyski!

 

Systematyczne inwestowanie

Systematyczne inwestowanie dla inwestora jest jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie długoterminowego sukcesu finansowego. Dzięki temu można uzyskać stabilne i długoterminowe dochody, a także zabezpieczyć swoją przyszłość finansową.

Inwestowanie w spółki dywidendowe, jest wręcz stworzone do systematycznego inwestowania i kupowania kolejnych akcji – im więcej akcji tym więcej otrzymamy dywidend.
Dodatkowo systematycznie otrzymywane dywidendy i ich reinwestowanie pomaga w tworzeniu efektu kuli śnieżnej (o nim za chwilę), aby nasz kapitał jeszcze ciężej na nas pracował.

Jeszcze ważne wspomnienia jest to, że raz kupione akcje mogą nam wypłacać dywidendy przez lata – czyli raz zainwestowany kapitał pracuje na nas rok w rok.

Co według mnie jest świetnym motywatorem do systematycznego inwestowania i zwiększania naszej pozycji poprzez kolejne akcje w portfelu dywidendowym, aby dywidenda wypłacana z naszych spółek w formie dywidendy była coraz wyższa.

 

9a9b9e8f d3a3 482f a5b7 4aa35f57cac4 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-w-spolki-dywidendowe/

Procent składany: efekt kuli śnieżnej

Poprzez procent składany rozumiemy kapitalizację odsetek czyli reinwestowanie kapitału z dywidend. Daje to możliwość uzyskania wyższych dochodów z dywidend, ponieważ są one kapitalizowane (czyli naliczane do sumy kapitału) i mogą przynosić dodatkowe dochody z tytułu odsetek.

A jeszcze prościej – po wypłacie dywidendy otrzymane pieniądze wykorzystujemy do zakupu kolejnych akcji spółek dywidendowych, aby nasza wartość dywidendy, którą otrzymujemy była coraz wyższa.
Takim sposobem sprawiamy, że pieniądz robi pieniądze, ponieważ otrzymane dywidendy to są pieniądze wygenerowane przez nasz kapitał, a robiąc to odpowiednio długo sprawiamy, że nasze wpłaty są coraz mniejszą częścią naszego zysku – tracą na znaczeniu w kontekście całej wartości portfela inwestycyjnego, bo kapitał tak ciężko na nas pracuje i coraz więcej zarabia.

Taki zabieg powoduje, że otrzymane dywidendy są doliczane do naszego wkładu w postaci następnych dywidend, a to się z czasem kumuluje i powoduje ogromny wzrost zysków z naszego kapitału w długim terminie.

Jak już wspominaliśmy o tym w poprzednim artykule – wypłata dywidendy spółki, przypada na jej akcje, czyli im więcej akcji danej spółki posiadamy tym więcej dywidend otrzymamy !

 

Dochód pasywny z dywidendy

Inwestor, który posiada portfel spółek dywidendowych, otrzymuje stabilne, regularnie wypłacane przychody w postaci dywidendy.

Jest to dochód, który otrzymujemy bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.
Jedynym naszym zadaniem jest podjąć decyzję jakie spółki chcemy posiadać w naszym portfolio i upewnić się, że te firmy są spółkami dywidendowymi – wypłacają, systematycznie, od kilku lat dywidendę.
Daje nam to możliwość uzyskania dochodu bez konieczności ciągłego angażowania się w pracę.

Kupując akcje notowane na giełdzie raz, możemy korzystać na wypłacie dywidendy w kolejnych latach, tak długo jak posiadamy akcje spółki, a ona generuje zyski – w idealnym scenariuszu może to trwać nawet nasze całe życie, na jednej pozycji inwestor może czerpać zyski bardzo długoterminowo.

Ponadto, dochody z dywidend w pewnym momencie można łatwo przeznaczyć na opłacenie bieżących wydatków/naszych kosztów życia i traktować je jako dodatkowe zyski.

 

73d156f8 bc1e 4d96 9072 f0b9aae806d3 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-w-spolki-dywidendowe/

Wzrost dywidend (zabezpieczenie przed inflacją)

Nie ważne czy spółki notowane są na rynku amerykańskim czy na polskiej giełdzie, wszędzie znajdziemy spółki dywidendowe, które wypłacają rosnące z roku na rok dywidendy, a dzięki takiemu wyborze spółek nasza stopa dywidendy z inwestycji rośnie z roku na rok.

Inwestowanie w spółki dywidendowe, może także pomóc zabezpieczyć się przed inflacją.
Firmy mają tendencję do podnoszenia dywidend wraz ze wzrostem przychodów. Dzięki temu inwestorzy mogą mieć pewność, że ich dochody/spółki, której są akcjonariuszami, będą rosły w dłuższej perspektywie wraz ze wzrostem cen i nie stracą oni na wartości swoich inwestycji.

Wiele spółek dywidendowych ma potencjał do dalszego wzrostu dywidendy, który może być większy niż inflacja.
Dzieje się tak z powodu ich stabilnego biznesu i solidnych fundamentów.
Ponadto, wiele spółek dywidendowych inwestuje swoje nadwyżki finansowe w rozwój nowych produktów i usług, co może przyczynić się do dalszego wzrostu ich dywidend.

 

Wzrost dywidendy (wzrost stopy zwrotu z inwestycji)

Stopa zwrotu z naszej inwestycji jest wypadkową ceny rynkowej akcji po której je zakupiliśmy oraz stopy dywidendy – jednak stopę dywidendy mamy podaną w stosunku do ceny akcji w dzień wypłaty dywidendy, jednak kiedy my nabyliśmy akcje spółki wcześniej – załóżmy, że taniej – to nasza osobista stopa dywidendy jest wyższa.

O ile inwestujemy w spółki, które wypłacają z roku na rok rosnące dywidendy to nasza osobista stopa zwrotu z danej inwestycji (zakupionych akcji w poprzedni rok obrotowy) rośnie !
Każdego roku, dzięki temu, że rośnie dywidenda, którą wypłaca spółka – również nasza stopa dywidendy na tym zakupie będzie rosła rok do roku.

Jest to również świetnym motywatorem aby kupować akcje tanio, ponieważ w długim terminie pozwoli nam to na jeszcze większe zwroty z inwestycji – kiedy inni panikują i martwią się, że cena akcji spada, tak długo jak spółka jest w dobrej kondycji finansowej dla inwestora dywidendowego jest to świetna okazja na zakupy.

 

Długoterminowy wzrost kursu akcji

Spółki dywidendowe, szczególnie te, które dzielą się z akcjonariuszami swoimi zyskami systematycznie, przez lata, to zazwyczaj nudne, stabilne spółki, które często zaopatrują nas w rzeczy codziennego użytku.
Działają sobie spokojnie, zdobywają kolejne rynki, wprowadzają często nowe produkty i mają stabilną pozycję w swojej branży.

Do tego czynnik inflacyjny wymusza niejako podnoszenie cen ich produktów, co również wpływa na wzrost ich obrotów, przynajmniej na papierze.
Jednak spółka bardzo często wypłaca dywidendę jako procent od zysku, więc jeżeli zysk rośnie to i wartość dywidendy rośnie.
Oczywiście wszystko jest uzgadniane co roku poprzez walne zgromadzenie akcjonariuszy jednak nawet na GPW coraz więcej spółek już określa swoje polityki dywidendowe i jaki procent zysku wypłaci na akcję.

W systemie fiducjarnego pieniądza i inflacji z roku na rok stajemy się coraz bogatsi wiec, możemy więcej inwestować, tzn większe kwoty.
To się wiąże z poprzednim akapitem – pieniądz traci na wartości, więcej zarabiamy, więcej wszystko kosztuje, więcej wydajemy i tak w koło.

Te wszystkie czynniki powodują, że długoterminowo akcje rosną nie tylko z powodu rozwoju firmy, czy aktualnego trendu, ale również dzięki naszemu systemowi finansowemu.

Na warszawskiej giełdzie GPW jeszcze tego tak dobrze nie widać ze względu na krótką historię, jednak kiedy spojrzymy na skład indeksu amerykańskiego, gdzie są spółki które wypłacają dywidendy od ponad 100 lat to można zaobserwować, że długoterminowo kurs akcji rośnie.

 

Podwójny zysk inwestorów

Skoro już wspomnieliśmy o tym, że cena akcji rośnie w długim terminie to naturalnie możemy przejść, które daje nam portfel spółek dywidendowych.

Dużym plusem inwestowania w spółki dywidendowe jest to, że dywidenda wypłacana przez spółkę do co roku (regularne dywidendy) jest tylko częścią naszego zysku.

Drugą częścią naszego zysku jest to że, cena akcji spółek rośnie w długim terminie – o czym wspominaliśmy w poprzednim akapicie.

Inwestowanie w spółki dywidendowe generuje dla inwestorów zysk na dwóch polach:
– w formie dywidendy,
– oraz w postaci aktywów finansowych, których wartość rośnie w czasie, oczywiście mówimy o dłuższej perspektywie.

 

fbbc13b1 b38d 48b7 8f76 7a8533a5625f Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-w-spolki-dywidendowe/

Mniejsze ryzyko inwestycyjne

Z samej zasady spółki dywidendowe aby wypłacić dywidendę muszę najpierw osiągnąć zysk, czyli charakteryzują się mniejszym ryzykiem bankructwa.

Do tego jak już wspomnieliśmy są to spółki, które od lat działają w swojej branży i zaopatrują nas w rzeczy codziennego użytku, które dalej będziemy używać.

Nawet wahania kursów akcji na spółkach dywidendowych są mniejsze niż na modnych spółkach czy branż technologicznych.

Dodatkowo systematycznie wypłacana dywidenda pomału zwraca nam kapitał z inwestycji i po kilku latach, pojedynczą akcję, którą kupiliśmy za pewną kwotę możemy mieć spłaconą z samych dywidend i ta akcja będzie nam dalej generowała zysk tak zwane nieskończone ROI.

 

Aspekt psychologiczny

Systematycznie otrzymywane dywidendy sprawiają, że mniej martwimy się wahaniami ceny akcji i jest większa szansa, że będziemy trzymać akcje dłużej – co nam daje większe szanse na dodatkowy zarobek poprzez wzrost akcji oraz na skorzystaniu z efektu kuli śnieżnej!

Ja osobiście zauważyłem u siebie mentalne nastawienie na generowanie środków, które mogę zainwestować i to pytanie, które chodzi po głowie – „jak zwiększyć cashflow, aby móc więcej akcji kupować co miesiąc ?” – co sprawia, że zaczynam szukać rozwiązań co jeszcze mogę zrobić, aby wygenerować więcej środków na akcje dywidendowe.
A jak to mówią „w naturze nic nie ginie” i w końcu jakiś pomysł zaskoczy, a portfel dywidendowy jeszcze szybciej będzie rósł z miesiąca na miesiąc 🙂

 

55c29811 768e 476b b23b a2af644f38c5 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/dlaczego-warto-inwestowac-w-spolki-dywidendowe/

Ostatni akapit

Starałem skupić się na jak najbardziej pozytywnym przedstawieniu inwestowania w spółki dywidendowe, aby był mocny pozytywny wydźwięk.
To nie tak, że nie widzę wad inwestowania w spółki dywidendowe – na nich się skupimy za tydzień.
W następnym artykule chciałbym przedstawić drugą stronę monety i przedstawić minusy spółek, które wypłacają dywidendę.

Będę chciał aby minusy były negatywnym odbiciem wyżej wymienionych plusów, przynajmniej na tyle na ile dam radę je znaleźć/opisać, aby dla każdego nowego inwestora było jasna, że wszystko ma swoje plusy i minusy, a naszą strategię inwestowania musimy dobrać pod siebie i nasze oczekiwania.

Dla jednych inwestorów inwestowanie dywidendowe będzie idealnym rozwiązaniem i będzie wspierać ich styl życia i charakter np poprzez motywowanie do generowania dodatkowych przepływów pieniężnych, które pomogą szybciej budować portfolio, a dla innych inwestorów lepsze będzie inwestowanie we wzrost i szybki obrót akcjami, a szybkie sukcesy będą ich motywowały do dalszej nauki, doskonalenia i szukania nowych okazji.

Mam poczucie, że pewne zalety i zapewne wady, wymagają rozwinięci i wejścia głębiej, w więcej szczegółów – dlatego możliwe, że w najbliższych artykułach zagłębie się jeszcze bardziej w pewne kategorie.

Cała seria, którą właśnie tworze będzie rosła naturalnie, artykuł po artykule, dlatego nie tworzę żadnego planu tematów – wiem gdzie chcę was zaprowadzić, ale droga jest nieznana 🙂

A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o wadach inwestowania dywidendowego zapraszam tutaj:

Dlaczego nie warto inwestować w spółki dywidendowe?

 

Pozdrawiam,
#DywInw

0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *