Długość inwestycji - Procent składany, a droga do miliona

06 listopada 2022
Copyright © 2022-2023 Inwestordywidendowy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeżeli chcemy, aby nasza droga do miliona złotych (albo kilku milionów) była "skuteczna", to już wiemy, że poza systematycznym oszczędzaniem musimy również zwiększać kwotę tych oszczędności z czasem (idealnie z roku na rok).
Jednak możemy jeszcze bardziej poprawić naszą inwestycję poprzez procent składany, który będzie jeszcze większym katalizatorem mnożenia się naszych oszczędności!
W przypadku budowania majątku, procent składany przybiera formę każdego pasywa, które poprzez zainwestowanie pieniędzy raz, generują nam zysk ciągle, idealnie coraz większy.