Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki:
Budujemy portfel dywidendowy

04 czerwca 2022
Copyright © 2022-2023 Inwestordywidendowy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki

 

Niestety nie umiem przewidywać przyszłości, ale mogę postarać się jak najlepiej wykorzystać dane które są dostępne i spróbować stworzyć zarys tego czego mogę się spodziewać po inwestycjach na giełdzie w spółki dywidendowe. Jest dużo informacji w internecie które można do tego wykorzystać. Celem tych artykułów będzie lepsze zrozumienie strategii inwestowania dywidendowego oraz odpowiedzenie sobie na pytania:

czy to jest ta drogą którą chcę iść przez najbliższe lata?czy inwestowanie w ten sposób będzie mnie satysfakcjonowało?

Nie przedłużając, zapraszam do czytania :)

 

cz 1: Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki: Wzrost spółek w długim terminie, czy na akcjach długoterminowo się zarabia?

cz 2: Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki:  Ile potrzebuję zainwestować, aby przejść na emeryturę?

cz 3: Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki: Jaki jest roczny wzrost wypłacanych dywidend ?

 

 

Budujemy portfel dywidendowy

 

 

Jako podsumowanie cyklu artykułów „Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki” chciałbym trochę podsumować to co się dowiedziałem robiąc poprzednie analizy.

Cel 1. który sobie wyznaczyłem jest jak najbardziej w moim zasięgu i jest to tylko kwestia czasu. Więc to będzie mój punkt wyjścia od którego zacznę i spróbuję przeanalizować jak może się ten projekt rozwinąć.

Pierwszy cel, zbudować portfolio, gdzie każda spółka ma mniej więcej równy udział ok 4000zł; łącznie to daje 36,000 zł.

Zakładam że już posiadam te akcje w swoim portfolio oraz że wypłacana dywidenda z tych spółek rośnie średnio 6% rok do roku. Pomijam wzrost/spadek wartości akcji.

 

Poniżej tabelka która obrazuje jak będzie wyglądało moje portfolio. (przy dzisiejszych kursach)

 

Z poprzednich artykułów wiemy że zysk z dywidend będzie wynosił 1812 zł (przed podatkiem) oraz 1468 zł po podatku.

 

Zakładam że jestem zadowolony i postanawiam kontynuować inwestycję – co roku dokładam 36,000zł, a otrzymane dywidendy reinwestuję.

Przy okazji przetestujemy jak na nasza korzyść będzie działał procent składany na przestrzeni lat!

 

5 lat po rozpoczęciu projektu

 

Założenia:

  • co roku dokładam następne 36 000 zł do portfela/rozłożone po równo na akcje,

  • dywidenda za rok poprzedni wzrasta o 6%,

  • całość otrzymanych dywidend nie będę reinwestował (później to policzę),

  • wszystkie wartości są już po uwzględnieniu podatków.

 

 

Pierwszy rok buduję portfolio (zainwestowany kapitał) – nie liczę żadnych dywidend. Drugi rok dokładam następne 36 000zł (zainwestowany kapitał) i otrzymuję z dywidend 1468 zł (dywidenda) (już wtedy powinienem liczyć 6% wzrostu dywidend ale zrobię sobie bufor jakby coś poszło nie tak). Następnie dokładam znowu 36 000zł (zainwestowany kapitał), zbieram dywidendę z poprzednich lat powiększoną o 6% (dywidenda). Wartość portfela liczę dodając zainwestowany kapitał oraz sumę otrzymanych dywidend. Poniżej prowizoryczny wykres – różnica pomiędzy niebieską, a zieloną linią to kapitał który został zarobiony przez mój portfel.

 

 

10 lat po rozpoczęciu projektu

 

Zwiększmy sobie nasz horyzont inwestycyjny do 10 lat. Jak będzie wyglądał i zmieniał się nasz portfel?

 

 

 

Tą samą procedurą do liczenia się posłużyłem co we wcześniejszym przykładzie.Na wykresie fajnie widać już coraz większą różnicę pomiędzy tym co ja inwestuję, a zyskiem wygenerowanym przez kapitał. W tym przypadku po 10 latach 20% naszego portfela to jest zysk z dywidend! Do tego jeżeli dołoży się reinwestowanie dywidend kapitał będzie jeszcze ciężej na nas pracował :)Po 10 latach byłbym w stanie wygenerować prawie 20 000zł z dywidend na rok, czyli 1666zł na miesiąc – i to jest praca wykonana przez kapitał który zainwestowaliśmy! Jak dla mnie super :)Im dłuższy czas na inwestycję i systematyczne odkładanie tym procent składany działa coraz lepiej na naszą korzyść.

 

 

Re-inwestowanie dywidend

 

Rozpatrzmy jeszcze jaki wpływ na mój portfel miało by reinwestowanie zysków z dywidend, gdzie średnia dywidenda z portfel wynosi 4% po podatku (z naszych 36 000zł otrzymujemy 1460zł po podatku co daje nam ok 4%).

Zysk z reinwestowanej dywidendy dopiero widzimy po 2 latach inwestowania (pierwszy rok zbieranie kapitału, drugi dostajemy pierwszy cały pakiet dywidend i je reinwestujemy, w trzecim roku zaczynamy zarabiać na reinwestowanych dywidendach). W tabelce poniżej już zamieszam obliczony ekstra zysk z reinwestowanej dywidendy, poprawioną sumę dywidend o ten ekstra zysk i wartość portfela. Poniżej wykres, który jednak za dużo się nie zmienił.