Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki:
Jaki jest roczny wzrost wypłacanych dywidend ?

23 maja 2022
Copyright © 2022-2023 Inwestordywidendowy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki

 

 

Niestety nie umiem przewidywać przyszłości, ale mogę postarać się jak najlepiej wykorzystać dane które są dostępne i spróbować stworzyć zarys tego czego mogę się spodziewać po inwestycjach na giełdzie w spółki dywidendowe. Jest dużo informacji w internecie które można do tego wykorzystać. Celem tych artykułów będzie lepsze zrozumienie strategii inwestowania dywidendowego oraz odpowiedzenie sobie na pytania:

czy to jest ta drogą którą chcę iść przez najbliższe lata?czy inwestowanie w ten sposób będzie mnie satysfakcjonowało?

Nie przedłużając, zapraszam do czytania :)

 

cz 1: Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki: Wzrost spółek w długim terminie, czy na akcjach długoterminowo się zarabia?
cz 2: Dywidendy, liczby i oczekiwane wyniki:  Ile potrzebuję zainwestować, aby przejść na emeryturę?

 

 

 

Jaki jest roczny wzrost wypłacanych dywidend ?

 

 

Wspominałem już że chcę oprzeć swój portfel dywidendowy na akcjach spółek, które wypłacają rosnącą dywidendę od kilku lat. Jedne mniej, inne bardziej regularnie. Są też kwiatki takie, które płacą podwójną dywidendę w ciągu roku – super! Sprawdźmy teraz o ile średnio wzrastała dywidenda rok do roku w spółkach wybranych do naszego portfela.

Aby to ułatwić posłużę się znowu tabelką :)

 

 

I mamy to! Niektóre spółki bardzo regularnie podnoszą dywidendę od kilku lat jak Neuca SA, a niektóre to rollercoaster jak Asseco Poland SA. Dlatego chciałbym napisać kilka słów o każdej ze spółek:

Neuca SA, Grupa Kęty SA – bardzo systematycznie podnoszą dywidendy i trzymają się tego,
Asseco Poland SA – rollercoaster, tutaj obliczyłem średnią za ostatnie 10lat,
Dom Development SA – od 3 lat 5% wzrost dywidendy, ale wcześniej rosła po 20% na rok!,
Asseco BS SA – trochę mniejsze wahania jak z Asseco Poland SA,
Ambra SA – ostatnio wypłacają więcej, ale wcześniej trzymali się 10% rocznie,
Unibep SA – w tym roku wzrost dywidendy o..70%!! wcześniej 10% rocznie.
 

I dwie trochę inne spółki w portfolio (urozmaicenie z ciekawym podejściem do dywidendy):
 

Apator SA – średnio płaci 1zł na akcję, przeznacza na dywidendy 70% zysku (taka polityka),
Grupa Żywiec SA – ok 30zł na akcję, posiadają dywidendowy fundusz rezerwowy, gdzie ląduje część zysku na dywidendy w gorszych latach – ciekawe rozwiązanie :)

 

 

Jaki jest roczny wzrost dywidendy z całego portfela ?

 

 

Mamy już średni wzrost dywidendy w spółkach z naszego portfolio, więc można obliczyć o ile będzie rosła stop dywidendy co roku.  Apator SA i Grupę Żywiec SA przyjmę jako 0 (założę że nie podnoszą dywidendy).

 

Średnio portfel powinien co roku przynosić dywidendę większą o: 7,8%!

 

Pamiętajmy że starałem się zakładać gorszy wariant wzrostu dywidend oraz że 2 spółki w ogóle nie zwiększają dywidendy. Oczywiście może być jeszcze scenariusz że jakaś spółka się w ogóle wycofuje z wypłacenia dywidendy w którymś roku. To jest wartość za ostatnie 10 lat, średnioroczny wzrost dywidend, kiedy średnia inflacja za ostatnie 10 lat w Polsce wynosiła niecałe 3% - więc same dywidendy pokonuję inflację! Oczywiście od tej wartości jeszcze trzeba odjąć podatek od zysków kapitałowych, to da nam 6,3% - dalej wyprzedzamy inflację! :)

 

To są akurat dobre wieści. To znaczy, że jeżeli chcemy sobie zbudować portfel dywidendowy na powiedzmy, naszą emeryturę i dla dobra dyskusji załóżmy że te spółki resztę naszego życia będą wypłacać rosnącą dywidendę to siła nabywcza tych dywidend powinna zostać zachowana – będziemy mogli ciągle kupić minimum tyle samo produktów. To już jest pozytywna informacja :)

 

Oczywiście może to być dosyć nierealistyczne, aby oczekiwać że te same spółki przez następne kilkanaście lat będą wypłacały rosnącą dywidendę, dlatego trzeba posiadać wiedzę kiedy ewentualnie przenieść kapitał w inne spółki. Ale nad tym jeszcze będę musiał popracować :)

 

Jeszcze mnie jedna myśl naszła aby poszukać jakiś spółek zamienników za Apator SA i Grupę Żywiec SA. Spółki które wypłacają w trochę krótszym czasie dywidendę, ale rosnącą i mogą podkręcić ten średnioroczny wzrost dywidendy – dlatego chyba poczekam z kupowaniem akcji tych dwóch spółek.

Do tego jeszcze trzeba doliczyć wzrost cen akcji spółek – ale tego, jak już pisałem ostatnio, nie jestem do końca pewien. Jednak jeśli GPW pójdzie w ślad za rozwiniętymi gospodarkami to da nam to dodatkowy i sumarycznie dużo większy zwrot z zainwestowanych pieniędzy.

 

Uważasz że urozmaicanie portfela spółkami z ciekawą polityką dywidendową jak Apator SA i Grupa Żywiec SA to dobra decyzja? A może powinienem skupić się na spółkach systematycznie zwiększających dywidendę ? Zapraszam do dyskusji i komentowania :)

 

 

Pierwszy cel jaki sobie wyznaczyłem : Dywidendowy projekt: Cel 1

Spółki które wybrałem do swojego portfela: Spółki do Dywidendowego Portfolio

Najnowsza aktualizacja portfela: Aktualizacja Portfela, Kwiecień 2022

 

 

Kontakt

www.facebook.com/inwestordywidendowy

Można się ze mną skontaktować pod e-mailem: tomek@inwestordywidendowy.pl