Historyczne zwroty z inwestowania w spółki dywidendowe

W 200 letniej historii amerykańskiego rynku kapitałowego średnia (za całe 200 lat) zwrotu z całego indeksu wynosiła 7.9% rocznie z czego za 5.8% odpowiadały wypłacone dywiedndy!
Z badania ponad 17 krajów na przestrzeni 100 lat średni zwrot z ich indeksów wynosił 5%, przy czym za 4.5% odpowiadały dywidendy.

 

 

Historyczne zwroty z inwestowania w spółki dywidendowe

 

Dzisiaj będziemy się opierać na analizie historycznej z dokumentu
„Dividend: a Review of Historical Returns” opublikowanego przez Heartland Advisors.
Jeżeli ktoś chciałby przeczytać oryginał po angielsku to skopiujcie w google tytuł dokumentu oraz dopiszcie na końcu „pdf” i na pewno go z łatwością znajdziecie 🙂

 

Dywidendy są bardzo ważną częścią zysków kapitałowych dla inwestorów.
Dzięki skupieniu uwagi na inwestowaniu dywidedowym przez wiele osób na całym świecie zostały bardzo dobrze przebadanym tematem.
Popularność spółek wypłacających dywidedny jest bardzo duża, ponieważ dywidendy mogą być doskonałym czynnikiem przyczyniającycm się do osiągania świetnych długoterminowych wyników inwestycyjnych.

Oczywiście nawet strategia inwestowania dywidendowego posiada wady i zalety.
W długim terminie na pewno świetnie się sprawdzają, ale w krótszym okresie czasu już różnie z tym bywa – o czym dowiemy się z przytoczonych badań.

Dla przykładu w 200 letniej historii amerykańskiego rynku kapitałowego średnia (za całe 200 lat) zwrotu z całego indeksu wynosiła 7.9% rocznie z czego za 5.8% odpowiadały wypłacone dywiedndy!
Z badania ponad 17 krajów na przestrzeni 100 lat średni zwrot z ich indeksów wynosił 5%, przy czym za 4.5% odpowiadały dywidendy.

Więc jak widać w długim terminie inwestowanie dywidendowe zdecydowanie dobrze sobie radzi, ale raczej nikt z nas nie planuje inwestować przez najbliższe 100 lub więcej lat 🙂
Dlatego nas bardziej interesuje trochę krótszy okres inwestycji i jeżeli skupimy się na okresie ok 20-30 lat to inwestowanie dywidendowe dalej daje świetne wyniki, ale nie zawsze jest najlepszą opcją.

 

„Podstawowym celem biznesu jest regularne wypłacanie dywidend oraz w miarę możliwości podnoszenie wartości wypłacanej dywidendy z czasem.”
Benjamin Graham (moje luźne tłumaczenie jego słów)

 

 

Inwestowanie dywidendowe, a dane historyczne

W sieci znajduje się sporo różnego rodzaju analiz na podstawie danych historycznych z których na pewno możemy wyciągnąć jakieś konkretne wnioski i na pewno wiele się nauczyć.
Analizując i tłumacząc kolejne analizy będę je dodawał do tego spisu poniżej.

Historyczne zwroty z inwestowania w spółki dywidendowe

Czy dywidendy mają znaczenie ?

Historyczne wyniki z rynków kapitałowych krajów rozwiniętych

Jakie są realne zwroty z rynków kapitałowych ?

Jaka jest optymalna kombinacja stopy dywidendy oraz stopy wypłaty dywidendy ?

 

Zbiór danych

Dane pochodzą z historycznych wyników amerykańskich indeksów giełdowych.
W analizie zostały uzwlędnione lata 1928 – 2017.

Porównywane będą ze sobą miesięczne i roczne stopy zwrotu:

 • ze spółek, które w ogóle nie wypłacały dywidend – to będzie grupa kontrolna,
 • oraz ze spółek, które w tym okresie wypłacały dywidendy.
  Przy czym zostaną one podzielone na 5 różnych grup:
 1. Grupa 1: spółki wypłacające dywidendę w okolicach 1% stopy dywidendy,
 2. Grupa 2: spółki wypłacające dywidendę w okolicach 3% stopy dywidendy,
 3. Grupa 1: spółki wypłacające dywidendę w okolicach 5% stopy dywidendy,
 4. Grupa 4: spółki wypłacające dywidendę w okolicach 7% stopy dywidendy,
 5. Grupa 5: spółki wypłacające dywidendę powyżej 9%+ stopy dywidendy,

 

W dokumencie nie ma sprecyzowanych dokładnych wartości stopy dywidendy, jedynie jest wspomniane że wartość stopy dywidendy rośnie z każdą grupą (czyli grupa 1 – najniższa stopa dywidendy, a grupa 5 – najwyższa stopa dywidendy) – wypisane powyżej wartości są umowne, ale łatwiej będzie nam sobie wyobrazić jak to wygldało w praktyce.

Wszystkie portfele były aktualizowane co roku.

 

Długoterminowa inwestycja

Wykres poniżej przedstawia ewentualne stopy zwrotu z każdego porfela od 1928 roku, aż do 2017 roku.
Wszystkie dywidendy w tych przpadkach były reinwestowane.

Jak zauważycie przez cały ten okres portfele ze spółkami, które wypłacały dywidendy pokonywały portfel, który zawierał spółki nie wypłacające dywidend.
Dodatkowo portfele z wyższą stopą dywidendy pokonywały te z jej niższą wartością.

Dodatkowo zmienność cen akcji (jak bardzo wyceny odchylały się od średniej, czy to w dół czy w górę) były mniejsze dla spółek dywidendowch.
Co ma też swoje wady bo przy wzrostach właśnie spółki „nie dywidendowe”” o większej zmienności szybciej i mocniej rosły, ale o tym za chwilę.

 

Historyczne zwroty z inwestowania w spółki dywidendowe

Co ciekawe zauważcie, że największe zwroty nie generowały spółki wypłacające najwyższe stopy dywidendy, tylko te wypłacające mniejszą wartość.
Dodatkowo te spółki z ostatniej grupy cechowały się większą zmiennością.
Mogę sobie wyobrazić, że jest pewna umowna granica dla wartości stopy dywidendy + stopy jej wypłaty, do której jest większe prawdopodobieństwo, że się da utrzymać wzrost dywidendy przez długi okres czasu.

Jeszcze poniżej zestawione podsumowanie wyników w tabelce.

 

snip2 16 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/historyczne-zwroty-z-inwestowania-w-spolki-dywidendowe/

 

20 letni horyzont inwestycyjny

Jak już na początku wspomniałem, wielu inwestorów ma krótszy horyzont inwestycyjny przed sobą niż sto lat.
Dlatego badacze podzielili wszystkie dane na 20-letnie okresy i zobaczyli jak sobie nasze portfele radziły najczęściej w różnych sytuacjach.

Przez te wszystkie lata rynki przechodziły przez różne fazy wzlotów i upadków.
Dlatego czas wejścia w inwestycję może mieć kluczowe znaczenie dla wartości naszej inwestycji.

Wszystkie dane z 90 lat zostały podzielone na 71 dwudziestoletnich okresów.
Na dole w tabelce mamy podsumowanie od góry:

 • średni 20 letni zwrot z najgorszego okresu dla danej grupy,
 • średni 20 letni zwrot dla najlepszego okresu dla danej grupy,
 • średnie zwrot ze wszystkich (71) 20 letnich okresów,
 • mediana ze wszystkich (71) 20 letnich okresów,
 • średnia zmienność (odchylenie standardowe).

 

snip2 17 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/historyczne-zwroty-z-inwestowania-w-spolki-dywidendowe/

Wyniki są zbieżne do tego co widzieliśmy w całym okresie, najlepiej radzi sobie grupa 4, natomiast najgorzej grupa spółek nie wypłacających dywidendy.
Jeszcze jedna ciekawa rzecz.
Poniżej mapa cieplna pokazująca jakie zwroty dawały poszczególne portfele z podziałem na lata – zielony kolor zwroty były dodatnie, czerwony ujemne.

Zobaczcie że są lepsze i gorsze okresy dla rynków akcji.
Są lata gdzie akcje generują dodatnie zwroty rok do roku, a także gorsze okresy.
Z takim zachowaniem akcji wiąże się ryzyko, gdy będziemy na rynku w czasach hossy to będziemy zadowoleni ze zwrotów, natomiast gdy zaczniemy inwestować w gorszym okresie to długo możemy czekać na jakieś konkretne zyski ze wzrostu cen akcji.

Oczywiście im dłuższy termin inwestycji tym te okresy się bardziej uśredniaja i tracą na znaczeniu, jednak warto zdawać sobie z nich sprawdę.
Więc okres w którym trzymamy akcji/jesteśmy na rynku również ma znaczenie, jednak to jest coś co jest poza naszą kontrolą.
Mimo to jednak warto zdawac sobie z tego sprawę 🙂

 

snip2 18 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/historyczne-zwroty-z-inwestowania-w-spolki-dywidendowe/

 

Rynek niedźwiedzia – jak portfele sobie radziły w czasach bessy ?

W tym badaniu wzięto pod uwagę wszystkie okresy, gdzie spadki indeksów wynosiły minimum 10% i więcej, na przestrzeni kilku kolejnych spadkowych miesięcy.
I właśnie w tych okresach obliczono zwroty jakie dawały nasze analizowane portfele.

Przez 90 lat danych było 46 okresów kiedy ceny akcji spadały o minimum 10%.
Spadki w analizowanych negatywnych okresach trwały od 1 do 7 miesięcy, z czego w 28 przypadkach spadki trwały 3 miesiące lub krócej.
Całkowite spadki w każdym okresie wahały się od -10% do – 42%.

Wyniki mamy podzielone według wielkości spadków (np. na samej górze zwroty w trakcie spadków równych lub przekraczających 30%).
Natomiast na samym dole mamy wyliczoną średnią stopę zwrotu z każdego portfela w trakcie wszystkich negatywnych okresów.

 

snip2 19 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/historyczne-zwroty-z-inwestowania-w-spolki-dywidendowe/

 

Te dane potwierdzają często powtarzane słowa, że spółki dywidendowe chroną nasze portfele w czasach spadków na szerokich rynkach.
Co prawda nie uchronią nad przez spadakmi wartości naszego portfela, ale sprawią że lądowanie będzie miękkie i mniej strat będziemy mieli do odrobienia.

 

Dywidendy, a zwrot z inwestycji

Zwroty z naszych inwestycji w akcje składają się z trzech zmiennych:
otrzymanej dywidendy (stopy dywidendy),
wzrostu wypłacanej dywidendy (wasza osobista stopa dywidendy wzrasta i zwrot z inwestycji również),
a także ze wzrostu cen akcji (wzrost wartości kapitału).

Ponieważ otrzymywane dywidendy są bardziej stabilne niż wyceny akcji (ceny się codziennie zmieniają) podczas różnych cyklów rynku, dlatego są najważniejszym czynnikiem odpowiadających za nasz zwrot z inwestycji w czasach spadków oraz stagnacji na rynku.
Dywidendy w tych okresach pomagają zmniejszyć spadki wartości naszego portfela i są taką poduszką bezpieczeństwa.
Prawdopodobnie dlatego spółki wypłacające wyższe dywidendy dają lepsze stopy zwrotu – otrzymujemy więcej gotówki, więc ich wpływ na wartość portfela jest większy.

Jest jeszcze kwestia reinwestowania otrzymanych dywidend (DCA).
Jeżeli dywidendy są regularnie reinwestowane to w czasach bessy możemy za nie kupić więcej akcji niż w czasach hossy, dzięki temu średnia cena za jakie nabywamy akcje jest niższa i wpływa pozytywnie na wartość naszego portfela w długim terminie.

 

A jak nasze portfele radziły sobie po spadkach ?

Już na początku trochę zaspoilerowałem, że są okresy w danych historycznych, gdzie spółki dywidendowe generowały gorszy wynik niż spółki nie dywidendowe.
I właśnie początkowe okresy, kiedy rynek odbija się z dna są tymi momentami, kiedy spółki nie dywidendowe radzą sobie lepiej.

Zestawiono dane jakie każdy portfel generował w ciągu 6 miesięcy od spadków na giełdzie (spadki powyżej 10%, jeżeli ciągu 6 miesięcy spadki się pogłębiały to nie wzięte tego okresu pod uwagę).
W ciągu 90 lat było 26 takich okresów, natomiast od 1970 roku tylko 13.
Jak widzimy w tabelce poniżej, szybkie ożywienie rynku sprzyja spółkom nie wypłacającym dywidendy.
Przynajmniej w krótkim okresie, jak widzieliśmy wcześniej im bardziej ten okres się wydłuży to te proporcje zaczną się zmieniać na korzyść spółek dywidendowych.

 

snip2 Dywidendowy Inwestor https://inwestordywidendowy.pl/historyczne-zwroty-z-inwestowania-w-spolki-dywidendowe/

Adnotacja.

Wydaje mi się, że to może być ciekawa informacja dla osób, które szukają okazji aby kupić przecenione akcje z zamiarem sprzedaży ich szybciej niż później.
Wychodzi na to, że lepiej w takim przypadku kupić akcje spółek nie wypłacających dywidendy.
Ale to zostawiam do oceny osób, które tak inwestują 🙂

 

Maksymalizacja stopy dywidendy

Patrząc na to jak zwiększają się szanse na pozytywny wzrost w zależności od wysokości stopy dywidendy, można by oczekiwać, że spółki wypłacające najwyższą dywidendę będą dawały najlepsze zwroty.
Jednak jak widzieliśmy wcale tak nie było.
W większości przypadków spółki dywidendowe z grupy 4 dawały lepsze zwroty od spółek z grupy 5.

Dodatkowo jest więcej badań, które potwierdzają tą zależność, więc to nie jest odosobniony przypadek.
Jeżeli więc istnieje bezpośredni związek pomiędzy stopą dywidendy, a całkwitym zwrotem, to dlaczego to nie grupa z najwyższą stopą dywidendy generuje największy zwrot ?
Problemem może być półapka dywidendowa (tak zwane „dividend trap”).

 

Pułapka dywidendowa

Pułapka dywidendy występuje, kiedy spółka wypłaca wysoką stopę dywidendy, która nie może być dłużej utrzymana.
Może takie zdarzenie mieć miejsce, kiedy cena akcji spółki spada chociażby z powodu oczekiwań niższych zysków generowanych przez spółkę w przyszłości.
Jednak wypłata dywidendy jest zależna od zysków spółki, a jeżeli się okaże że te spadną to dywidenda zostanie zmniejszona, a a najgorszym przypadku całkowicie obcięta.

Taka pułapka może się generować również powoli, kiedy zyski spółki spadają, a ona za wszelką cenę stara się utrzymać wysoką lub rosnącą dywidendę.
W takich przypadkach stopa wypłaty dywidendy będzie rosła z roku na rok, a w ostatnich latach przekroczy 100% zysków.
Spółka wypłacająca więcej w formie dywidendy niż zarabia, długo tak nie pociągnie i prędzej czy później skończy się to bankructwem, albo obcięciem dywidendy.

W badaniu Credit Suisse (które też sobie przeanalizujemy później) badacze odkryli, że w przypadku spółek o danym poziomie rentowności, spółki o niższych wskaźnikach wypłaty dywidendy zwykle przynoszą wyższe zyski.
Źródłem stabilności dywidend jest stabilność zysków.
Wiele spółek o wysokiej i niestabilnej stopie dywidendy ostatecznie znajdzie się w portfelu uwzględniającym najwyższą stopę dywidedy, zanim dokona obniżki  dywidendy lub ogłosi upadłość, utrudniając generowanie zysków w tych portfelach i zwiekszając zmienność w ramach tych portfeli.

To może pomóc w wyjaśnieniu tego, dlaczego to nie portfel 5 osiąga najwyższe wyniki, tylko portfel 4.
Jednak ciekawe jakby wyglądały zwroty z tego portfela kiedy wykluczylibyśmy spółki ze stopą wypłaty dywidendy powyżej 100% – czy dalej generowałby tak duże zwrotu ?

 

Podsumowanie

Te wszystkie różnice w zwrotach z inwestycji mogą nie wyglądać aż tak znacząco, ale to są średnioroczne zwroty, więc każdy jeden procent ma znaczenie i zwiększy tempo w jakim będzie się „mnożył” wasz kapitał.

Warto zaznaczyć, że realnie nikt nie byłby w stanie stworzyć żadnego z takich portfeli i go długoterminowo prowadzić.
Po prostu nie bylibyście w stanie ze 100% pewnością przewidzieć jakie spółki będą wypłacały dywidendy, jakie nie, jak się będą zmieniały stopy dywidend etc.

To jest fajne badanie i wizualizacja, która pokazuje jakby to mogło wyglądać w idealnych warunkach, kiedy tak na prawdę mielibyśmy dane i wiedzielibyśmy co aktualnie trzymać w portfelu.
No bo jakie są szanse, że ktoś ma w swoim portfolio same spółki, które nie wypłacają w ogóle dywidend ?
Albo takie które na pewno je za rok wypłacą ?
Nawet ja posiadając spółki, które od lat wypłacają dywidendy, generują większe zyski i dobrze sobie radzą nie jestem w 100% pewnien czy za rok ich polityka dywidendowa nie zmieni się o 180 stopni ;o

Stopa dywidendy okazuje się dosyć ważnym czynnikiem przy inwestycji długoterminowej.
Jestem ciekaw jakby wygądał na tym tle portfel akcji, składający się ze spółek, które wypłacają rosnące z roku na rok dywidendy.
Ciekawe jakby wartość wzrostu dywidendy wpływała na zwrot takiego portfela w długim terminie – postaram się poszukać jakiś badań uwzględniających takie spółki.

Fajnie było by też znaleźć podobne zestawienia historycznych wyników w innych krajach, a nie tylko w USA.

Zapewnie wielu z Was (mnie także!) interesuje to jakie dokładnie były kryteria spółek zaliczanych do grupy 4.
Na końcu pliku jest cała bibliografia, więc będziemy analizować po kolei każdy dokument i znajdziemy te dane, a przy okazji dowiemy się więcej o historycznych zwrotach z inwestowania w akcje spółek dywidendowych 🙂

 

Pozdrawiam,
#DywInw

0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *