Polityka Prywatności

Strona wykorzystuje do celów analitycznych mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies.
Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Stronę i służy poprawie jakości funkcjonowania Strony oraz przeanalizowaniu, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony.

Na Stronie mogą znajdować się łącza (linki) do innych stron lub usług internetowych.
Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Strona portalach internetowych.

Strona może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Użytkownika po kliknięciu, rejestracji lub obejrzeniu reklamy.
Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 15 października 2019 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Inwestordywidendowy.pl.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 15 października 2019 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu kierowania treści marketingowych w sposób, na który została wyrażona zgoda,
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) dla celów analitycznych i statystycznych,

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.

Prawa autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku.
O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora Strony. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autor w artykułach i innych tekstach na blogu opiera się na swojej wiedzy oraz doświadczeniu, według stanu na dzień ich sporządzenia.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów.