Procent składany,
czyli efekt kuli śnieżnej w praktyce

09 października 2022
Copyright © 2022-2023 Inwestordywidendowy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Procent składany działa jak taka kula śnieżna, która została wprawiona w ruch (nasze zainwestowane oszczędności) i toczy się z góry (im większa stopa zwrotu tym bardziej stroma góra), na swojej drodze zbiera coraz więcej śniegu, który się przykleja (w naszym przypadku są to otrzymane i re-inwestowane dywidendy), a nasza kula rośnie coraz większa i większa (całkowita wartość naszego portfela) - tak w przypadku inwestowania w spółki dywidendowe działa procent składany!